מצע

  • המפלגה תפעל להרחבת מרשם "ברית הזוגיות" גם למנועי חיתון – ובכך לתת מענה לאזרחי מדינת ישראל המוגדרים כחסרי דת אך בעלי זיקה אמתית ורצון להקמת משפחה בישראל.
  • המפלגה תפעל להסדרת המרחב הציבורי בשבת בהתאם לרוח אמנת גביזון-מדן תוך מתן אוטונומיה מקסימאלית לרשויות המקומיות, תקדם את קביעת יום השבת כיום מנוחה לאומי בו לכל עובד תתאפשר היכולת לנוח עם משפחתו בשבת לפחות פעם בחודש.
  • המפלגה תפעל להפיכתה של הרבנות לגוף רוחני שמייצג ומחובר לכלל החברה הישראלית ובכללה נשים, ותפעל ליצור תחרות בשירותי הדת הניתנים לאזרחים בין נותני שירות שונים וצמצום תפקיד הרבנות לתפקיד של רגולטור שיקבע כללים ויפקח על נותני השירותים.
  • המפלגה תפעל לשינוי מתווה ניהול הכותל כך שיעבור לחסותה של מועצה ציבורית בראשות יו"ר הסוכנות היהודית ולהכרה בקהילות יהודיות בחו"ל. כמו גם חיבור יהדות התפוצות באמצעות מתן ייצוג ראוי ליהדות התפוצות בגופי קבלת החלטות רלוונטיים.